artsen en specialisten

Brede kijk op Covid-19

Kritische artsen en specialisten

Overzicht

“Klaar met regels van bovenaf in ziekenhuizen. Meer handen aan het bed en minder coronamaatregelen”

Collectief van Ic-verpleegkundigen

Een vuist maken tegen de managementcultuur, dat is wat ic-verpleegkundigen van alle universitaire centra eisen in een manifest tegen de werkdruk. Want die cultuur heeft grote gevolgen: voor henzelf, maar ook voor een maatschappij in coronatijd.

‘Ons wordt nooit iets gevraagd’, is de noodkreet die in het manifest van Nurse Minded staat te lezen. Het manifest is opgesteld door een collectief van ic-verpleegkundigen dat minder stress en werkdruk, meer waardering en vooral meer inspraak wil in de dagelijkse praktijk. Daarmee willen ze de ic-zorg effectiever en toekomstbestendig maken én de uitstroom stoppen.

“Ons wordt nooit iets gevraagd, terwijl wij wel de kennis in huis hebben om te bepalen wat er nodig is”, zegt Smits. Een belangrijk thema in het manifest is dan ook meer zeggenschap.

Meer handen, minder coronamaatregelen

Dat de werkdruk in de zorg al jaren hoog is, is geen nieuws. Wel werd het in coronatijd scherper zichtbaar, omdat de ic-capaciteit werd gekoppeld aan de coronamaatregelen, vertelt ic-verpleegkundige Irina Angyal. “Directies proberen dat allemaal op te lossen met extra apparatuur, extra technologie, extra bedden, extra ruimte, extra dokters.”

“En nu komt er opnieuw een golf patiënten op ons af, en opnieuw is er niks aan het probleem gedaan”, vervolgt Irina. “Dus opnieuw moeten we in de maatschappij allerlei maatregelen toepassen om het probleem beheersbaar te houden, terwijl als we meer handen aan het bed hadden, we meer patiënten op zouden kunnen vangen. En dan zijn er minder maatregelen nodig.”

“Mondkapjesplicht moet per direct worden afgeschaft”

Dr. Ir. Carla Peeters
Immunoloog, werkte als afdelingshoofd en projectleider aan vaccins bij het RIVM en als interim-manager bij de overheid en in de zorgsector

In alle opzichten is de mondkapjesplicht een falend gedragsexperiment. Het verplicht dragen van mondkapjes blijkt daarnaast grote nadelen te hebben voor mens en milieu – mogelijk met onomkeerbare schade tot gevolg.

Er is te weinig wetenschappelijke onderbouwing en het dragen van mondkapjes leid tot schijnveiligheid, een gevoel van veiligheid en minder angst, maar dit helpt niet tegen het coronavirus.

Meerdere wetenschappelijke studies en andere analyses hebben herhaaldelijk aangetoond dat het dragen van mondkapjes de verspreiding van het virus niet verminderen.

Mondkapjes zijn juist broeinesten voor bacteriën. Hoe langer we mondkapjes gebruiken, hoe meer ons immuunsysteem verzwakt. Ook zijn er toxische stoffen, kankerverwekkende stoffen en zware metalen aangetroffen in onderzoeken.

“Het is allemaal zo zwart-wit. Ik voel ook het onrecht in de coronamaatregelen”

Annemarie van Harn
GGZ-directeur, mediator en voorheen sociaal-psychiatrische verpleegkundige

Ik begrijp natuurlijk dat mensen zich willen beschermen en ik heb niets tegen vaccinaties. Maar ik voel ook het onrecht in de coronamaatregelen. Het beschuldigende over wat je allemaal niet mag, vooral naar jongeren die gewoon willen leven. Dat gevoel van onrecht maakt me rebels.

Bovendien spreek ik in mijn werk veel mensen die juist door alle beperkingen vastlopen.

Maar nu, anderhalf jaar later, geloof ik dat het allang niet meer enkel om gezondheid en volksgezondheid gaat. Als dat zo was, zou er wel meer aandacht voor suïcide zijn, en zou er worden ingezet op betere omstandigheden in ziekenhuizen in plaats van dat er nu ineens 5.000 boa’s opgeleid moeten worden. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat het over macht gaat. Feit is wel dat veel mensen achterdochtig worden naar de overheid.

Corona is een symptoom van hoe we met de natuur en mede-zoogdieren omgaan. Er is een andere houding nodig. Corona heeft ook laten zien dat de hele wereld ongelijkwaardig is. Ik zou willen dat meer mensen open zijn over hun twijfels. Ik voel me thuis bij de Partij voor de Dieren. Ze gaan uit van persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid voor de wereld.

Ongevaccineerden worden in een grote vergaarbak van wappies geduwd en dat is volkomen onterecht

Dr. Erwin Kompanje
Klinisch & medisch ethicus, Erasmus M.C. Rotterdam

De complotdenkers en corona-ontkenners vormen maar een heel kleine groep. Er zitten mensen bij die heel gezond leven en zeggen te vertrouwen op hun immuunsysteem, mensen met prikangst, mensen die bang zijn voor het vaccin. Er is ook een grote groep afwachters. Zij zijn absoluut voorstander van vaccinatie maar omdat we te maken hebben met een nieuw type vaccin, willen ze eerst de ervaringen aankijken. Vergeet ook de medische redenen niet. Een vriendin van mij heeft zich niet laten vaccineren omdat ze een auto-immuunziekte heeft. Bij elk nieuw medicijn krijgt haar lichaam zo’n opdonder, het is zo’n wankel evenwicht, ze vreest voor het effect van het vaccin.

Jammer dat de media zo weinig aandacht hebben voor die groep. Veel mensen hebben heel goede argumenten om zich wel of juist niet te laten vaccineren, ik heb er veel van geleerd. Gevaccineerden zijn niet allemaal schapen die meelopen omdat de overheid of de dokter dat zegt, ongevaccineerden zijn niet allemaal domme mensen die de wetenschap niet vertrouwen. Ik zie ook een mooie overeenkomst tussen beide groepen. Als ik mensen vraag waarom ze zich hebben laten vaccineren, dan zeggen ze: voor de vrijheid. Ze willen niet ziek worden want ziekte betekent onvrijheid. Of ze willen af van de vrijheidsbeperkingen, ze willen op vakantie, ze willen weer uitgaan. Ongevaccineerden zeggen: ik wil de vrijheid hebben om te beslissen wat ik doe in mijn leven. Dat is in feite hetzelfde argument.

“Niet een virus, maar een verzwakt immuunsysteem is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid”

Dr. Ir. Carla Peeters
Immunoloog, werkte als afdelingshoofd en projectleider aan vaccins bij het RIVM en als interim-manager bij de overheid en in de zorgsector

“One-size-fits-all benadering van medicijnen die op de markt komen werken voor een groot deel niet”

Het is beter om persoonsgericht te werken. Dat geldt ook voor het vaccin. Voor de ene persoon zou het een oplossing kunnen zijn, maar voor iemand die een slecht immuunsysteem heeft is nog maar de vraag of het vaccin een effect gaat hebben. Zeker als we het over een nieuwe infectieziekte hebben. Ieder mens is anders en er zijn veel verschillende factoren die van invloed zijn op het immuunsysteem. Denk aan leeftijd, leefstijl, stress, slaap, huid, DNA, of dat iemand uit een operatie komt, of een chemokeur heeft gehad. Het is daarom altijd goed om te bedenken: Wanneer doe ik iets? Op welk moment? En is dat voor mij nu nodig?

“Niet een virus, maar een verzwakt immuunsysteem is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid”

Uit meerdere wetenschappelijke studies is inmiddels gebleken dat de immuniteit na een natuurlijke infectie een betere bescherming geeft dan een immuniteit na Covid-19-vaccinatie. Immunologen spreken zich uit over het gevaar van een verzwakt immuunsysteem. Ten gevolge van de maatregelen kan het bij velen minder effectief geworden zijn. Kinderen en volwassenen zijn minder in contact gekomen met andere virussen en bacteriën, waardoor het immuunsysteem minder wordt uitgedaagd en getraind. Ook de mentale gezondheid in Nederland was het eerste kwartaal van 2021 het laagst sinds de afgelopen 20 jaar. Dit speelt ook een belangrijke rol in een goed functionerend immuunsysteem.

Ongevaccineerden en/of gevaccineerden zijn geen gevaar voor de volksgezondheid

Drs. Richard de Leth
Geneeskundige, gespecialiseerd in de preventieve leefstijlgeneeskunde, oprichter van OERsterk

Het is nu officieel, de corona pas waarbij ongevaccineerden worden uitgesloten van het publieke leven en bestempeld worden als gevaar voor de volksgezondheid. Helaas lijkt de framing en polarisatie na de persconferentie op 14 september 2021 alleen maar toe te nemen. We zouden niet over gevaccineerde of ongevaccineerde mensen moeten praten, want gevaccineerd betekent niet perse gezond en ongevaccineerd betekent meestal niet ongezond. Het werkelijke gevaar ligt in de constatering dat we na al die tijd nog steeds de oorzaak van de oorzaak (metabole ongezondheid door onnatuurlijk leven, met als gevolg een radicaal verzwakte immuunresponse) niet aanpakken, en we inzetten op het verkeerde paard, de QR-code en schijnveiligheid.

“Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart”

Onze vrije keuze is het belangrijkste wat we hebben. Dit moeten we beschermen”

Drs. Evelien Peeters
Internist endocrinoloog, voorzitter Stichting Artsen Covid Collectief

Ik heb heel veel vraagtekens bij de proportionaliteit van de maatregelen. Gezondheid is meer dan het bestrijden en voorkomen van virusinfecties. Door de vrijheidsbeperkende maatregelen die inbreuk doen op onze lichamelijke integriteit (het recht dat jij beslist wat er met je lichaam gebeurt), vraag ik mij af waar dit naar toe gaat. Ik voel in het diepste dat onze vrije keuze het belangrijkste is wat we hebben. Wij moeten dit beschermen zolang we kunnen.

De overheid probeert mensen te overtuigen ipv te informeren. Daardoor is een toxische polarisatie ontstaan. Mensen weten niet meer wat wijsheid is. Het gevaar is dat mensen nu heel erg zwart-wit denken, grijs bestaat niet meer, waardoor men tegenover elkaar is gaan staan door een andere mening. Iedereen wordt in hokjes gestopt. Ook ik wordt in een anti-hokje gestopt, maar dat ben ik helemaal niet. 

De overheid voert een angstcampagne. Er zijn zoveel cijfers op ons afgevuurd over corona dat er heel veel angst is gewekt. Mensen hebben het niet door dat ze zo bang zijn gemaakt. Angst raakt ons 5x harder dan een positieve boodschap en het raakt ons diep in ons reptielen brein. Jouw lichaam-brein doet daar dan ook meteen iets mee. Als jij je niet aan een onzinnige gedragsregel houd wordt je op je vingers getikt. Dat is gevaarlijk. We zetten elkaar daarin vast. Mensen handelen daardoor meer vanuit angst dan vanuit liefde.

Kun jij zelf nog beslissingen maken? Sta op en durf je eigen keuze te maken. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes en jij beslist wat er met je eigen lichaam gebeurd. We zouden elkaars keuze ten alle tijde moeten respecteren. Stop met oordelen. Of je nu wel of niet gevaccineerd bent, ga voor verbinding.

Het testbeleid is zinloos en onacceptabel. De PCR test geeft onvoldoende diagnose

Stichting Artsen Covid Collectief
Meer dan 1500 medische specialisten

Drs. Mario Ortiz Buijss
Biochemicus, ruime ervaring met PCR

Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. De kans dat gezonde mensen andere gezonde mensen ziek maken, is zo verwaarloosbaar klein dat opgelegde maatregelen meer schade doen dan goed.

Een positieve PCR test zegt niet dat je besmettelijk bent en een negatieve test geeft een fals gevoel van veiligheid. Testen zonder klachten is onzinnig. Gezonde mensen laten bewijzen dat ze gezond zijn, veroorzaakt alleen maar stress, onzekerheid en onnodige angst. Een PCR test kan niet vaststellen of je besmettelijk of ziek bent. Geen klachten? Dan heeft testen helemaal geen zin. De uitslag van de PCR test kan dus geen basis zijn voor pandemedische maatregelen. Massaal testen is zinloos en onacceptabel. Testen op het Sars-CoV-2-virus is alleen zinvol bij klachten of na zg. hoogrisico-blootstelling, en na beoordeling door een arts.

Vaccineren alleen op vrijwillige basis, alleen de Covid-vatbaren en alleen met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. Van de huidige vaccins zijn de lange(re) termijn gevolgen en bijwerkingen onvoldoende bekend. Dit geldt ook voor het effect van het ‘stapelen van vaccins’ (de zg. ‘boosters’).

Er worden grove beleidsfouten gemaakt vanwege de foute interpretatie van positieve PCR uitslagen.

Door toedoen van de media wordt onterecht de indruk gegeven dat het aantal potentieel zieke mensen met corona zal gaan toenemen, maar dat is dus niet correct. Helaas blijft de media de term “besmettingen” gebruiken, maar zij realiseren zich niet wat de implicaties hiervan zijn.

Het coronabeleid is inhumaan. Sinds corona het leven dicteert, leven we in een illusie van onsterfelijkheid

Dr. Erwin Kompanje
Klinisch & medisch ethicus, Erasmus M.C. Rotterdam

Dr. Erwin Kompanje schreef een openhartige column op zijn persoonlijke Blog. “Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een corona-dode?” was de titel en daarin relativeerde hij de Covid 19 sterfte maar vooral benadrukte hij de humanitaire ramp die zich voltrekt t.g.v. de maatregelen.

Er heerst een generaliserende angst dat volkomen gezonde mensen op de Intensive care belanden. De meeste COVID-19 patiënten die op de intensieve care terecht kwamen hadden al een onderliggende ziekte zoals bijvoorbeeld overgewicht, obesitas en diabetes.

Tijdens de ‘pandemie’ maatregelen hebben gezonde mensen minder uitvliegkracht gekregen terwijl we de mensen met gebroken vleugels in ziekenhuizen proberen op te lappen. Dit gaat geheel tegen de natuur in. Het lijkt erop dat de moderne en emotionele mens het maar moeilijk kan accepteren dat COVID-19 één van de doodsoorzaken is van de mens, net als bij griep of een longontsteking.

“Het lijkt wel of COVID-19 de enige ziekte is die er nog toe doet”

Sinds COVID-19 zijn intrede heeft gemaakt in ons leven worden cijfers gepubliceerd en onderscheid gemaakt tussen COVID en NON-COVID patiënten. Er was een tekort aan ziekenhuisbedden en er moest ruimte gemaakt worden voor de opname van COVID patiënten ten koste van ‘NON-COVID’ patiënten. Met alle gevolgen van dien. Als ‘NON-COVID patient’ was je in tijden van deze crisis gewoon slechter af.

Wat valt er nu zo onder ‘NON-COVID‘? Nou, duizenden andere ziekten. De meeste patiënten. Meer dan de helft van alle overlijdens in Nederland zijn het gevolg van kanker en hart-en vaatziekten. De twee grote killers. Kanker heeft een enorme impact op de samenleving en treft jong en oud. Klaarblijkelijk vinden wij 10.000 doden aan/met COVID-19 heel erg maar vinden we 10.000 doden per jaar aan de gevolgen van longkanker minder erg. In ieder geval hoor ik er zeer weinig over van de overheid en hierover horen we maar bar weinig in de mainstream media en op social media.

We moeten stoppen een onderscheid te maken en te discrimineren tussen ziektes. Alle zieken doen er toe en verdienen de zorg die zij nodig hebben. We moeten leren leven met dit virus en alle andere endemische virussen die ons ziek kunnen maken en we zullen moeten accepteren dat de dood bij het leven hoort.

Bron en volledig artikel:
https://kompanje.org/2021/03/04/covid-non-covid-long-covid/

Natuurlijke selectie en de evolutionaire aanklacht

Volledige aflevering: https://rumble.com/user/BLCKBX?q=erwin

Ouderen verpieteren in quarantaine

Website
https://kompanje.org
www.blckbx.tv/videos/carpool-convo-erwin-kompanje

“Het beleid heeft gigantische economische, psychologische en sociale consequenties. Daar hebben virologen absoluut geen kaas van gegeten”

Prof. dr. Damiaan Denys
Filosoof, psychiater, hoogleraar psychiatrie

Wat mij globaal opvalt aan de corona discussie, is dat als je met goede argumenten komt, deze toch beantwoord wordt met een persoonlijke mening en zelfs agressie.

Het kabinet heeft een bepaalde kaart getrokken hoe het zit, maar hebben nooit de gelegenheid gegeven om een breed en algemeen debat te voeren waardoor het in de publieke opinie werd gevoerd, maar op een oneigenlijk manier. Dit is een oorzaak en gevolg.

Men bekijkt het als een virologisch probleem, maar dat is het naar mijn gevoel helemaal niet. Corona is natuurlijk een virus, maar het kabinet vraagt om een aanpassing van het gedrag van een samenleving en het individu. In de diepte heb je te maken met gedragsverandering. Virologen hebben daar geen kaas van gegeten. Het lijkt erop dat ze zich alleen hebben blind gestaard op de virologische benadering, een eenzijdige blik.

De reactie op het virus is ingegeven door angst, een gevolg van een gebrek aan controle en zekerheid. Ons gevoel van controle is zeer hoog. Je zou kunnen zeggen: het angstgevoel is nu niet zo groot omdat het virus zo gevaarlijk is, maar omdat onze behoefte, onze ideeën over controle zo extreem groot zijn. We zijn met andere woorden niet gewend om om te gaan met deze onzekerheid. Een kleine rimpeling in de werkelijkheid is in staat om ons bang te maken.

Het kabinet denkt: dit is een probleem dat opgelost moet worden, maar er zit geen mensbeeld of ideologie achter. De reactie op het coronavirus toont een ideologische levensbeschouwelijke armoede.

Toch biedt deze situatie ook een kans. De impact van corona en de maatregelen zullen enorme gevolgen hebben de komende jaren. We kunnen dit aangrijpen om onze samenleving te verbeteren. Laten we het virus te omarmen. Probeer de positieve kant ervan te zien en niet meteen als een negatief probleem dat we moeten oplossen. Hoe helpt de coronacrisis om mij een beter leven te geven? En hoe helpt het virus om de samenleving een betere toekomst te geven?

Dodencijfers RIVM kloppen niet

Dr. Frank van der Goot
Klinisch en forensisch patholoog

Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed.

Website
www.blckbx.tv

Voor de effectiviteit van coronavaccins ben ik niet overtuigd

Dr. Dick Bijl
Epidemioloog, oud-huisarts, Stichting Artsen Covid Collectief, President van International Society of Drug Bulletins, onafhankelijk waakhond richting Big Farma

Het vaccin is getest op mensen waarvan het merendeel tussen de 18 en 55 jaar is, jonge volwassen mensen. Ook kwetsbare mensen met onderliggende problemen zijn uitgesloten in het onderzoek. Je wilt het bewijs waarbij het werkt tegen de groep kwetsbaren. Dat bewijs is wetenschappelijk niet aangetoond. We weten dus te weinig over het vaccin om IC opnames en sterfte te voorkomen.

Er is een structureel probleem met hoe overheden en fabrikanten omgaan met gegevens over werking en bijwerking van medicijnen en vaccins. Over het algemeen gaat men hier te makkelijk mee om en rekent men steeds meer op de bescherming van de farmaceutische industrie. We zien steeds vaker financiële verstrengelingen.

De meeste medicijnen werken en helpen niet. Ze bestrijden enkel symptomen maar doen niets aan de oorzaken. Terwijl wereldwijd vaccinatieprogramma`s worden uitgerold, vind er een duistere keerzijde plaats en maakt medicijngebruik langzaam opgang op de lijst met voornaamste doodsoorzaken!

Dick Bijl is tevens kritisch op het uitblijven van enig advies vanuit de overheid rondom een gezonde leefstijl. Een minister van Volksgezondheid & Sport die het hele jaar niets heeft gezegd over gezond eten, afvallen, sporten, stoppen met roken en minder alcoholgebruik, mag wat mij betreft niet herkozen worden.

Een vaccin waarvan we niet weten of het effectief en veilig is op lange termijn

Prof. Dr. Theo Schetters
Immunoloog, bioloog, 40 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling van vaccins en bijzonder hoogleraar aan de universiteit

Er is te weinig data om uitspraken te doen of dit vaccin beschermt tegen covid-19, dat we de verspreiding van het virus kunnen tegen gaan en wat voor effect het gaat hebben op de lange termijn. Wat nooit is verteld, is dat we daarmee een heel groot experiment zijn begonnen.

Het huidige vaccin is niet zonder risico omdat het voor het eerst op de markt is gekomen en mRNA een nieuwe techniek is. Hoe kan het dat onze minister van volksgezondheid dit risico neemt met miljoenen mensen? Het is hoogst onverantwoordelijk dat dit vaccin op zo’n grote schaal aan de mensen wordt gegeven. We weten niet of er iets ernstigs zou kunnen gebeuren, maar dat is nog geen legitimatie om te zeggen – als we het niet weten, dan doen we het maar.

Het overgrote deel van de mensen die corona hebben gehad, zijn de mensen die heel oud zijn, veelal mensen met onderliggende ziektes en een verzwakt immuunsysteem.

Bewustzijn in gezondheid en welzijn

Terug naar de hoofdpagina?

Projecten > Covid-19 > Artsen en specialisten