Onafhankelijke platformen

Brede kijk op Covid-19

Onafhankelijke platformen

Overzicht

kompanje.org

Filosoof en Dr. Erwin Kompanje is al jaren werkzaam als klinisch ethicus op de Intensive Care in het Erasmus MC Rotterdam. Hij schrijft interessante columns op zijn persoonlijke blog en deelt regelmatig zijn visie in het nieuws.

denieuwewereld.tv

Online platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt met verdiepende gesprekken in een tijd van verandering.

vodgasten.nl

Twee vrienden, Guido Weijers en Paul Smit, filosoferen, onderbouwen wetenschappelijk, twijfelen, zoeken en praten over succes, geluk, het brein, relaties, macht, democratie, verwachtingen, ego, liefde, religie, imago en nog veel meer.

oersterk.nu

OERsterk is het initiatief en het levenswerk van Richard de Leth. Geneeskundige en specialist in de preventieve leefstijlgeneeskunde.

blckbx.tv

In deze steeds meer polariserende wereld, waarin het wantrouwen in de overheid en de reguliere media lijkt toe te nemen, willen wij een kaarslicht in de duisternis zijn.

artsencollectief.nl

Gezondheid is meer dan het bestrijden en voorkomen van virusinfecties. Wij stimuleren gezondheid waarin (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan.

cafeweltschmerz.nl

De overheid én de mainstream media vertellen u niet het hele verhaal. Café Weltschmerz laat deskundigen aan het woord die je in de normale krant of bij de NPO niet zult tegenkomen.

thefireonline.com

Publiciste, podcaster en juriste Sietske Bergsma gericht op behoud van het vrije debat. Podcast: Bakkie met Bergsma.

leefbewust.nu

Samen maken we Nederland het gezondste land ter wereld! Mike & Gretta verdiepen zich al ruim 10 jaar in holistische gezondheid, de psyche & voeding.

jornluka.com

The Trueman Show is een stukje bewustwording in onze complexe wereld. Positief en echt op zoek naar de waarheid. Hopelijk geeft het mensen de kracht om zelf na te denken over onze huidige wereld.

tijntouber.com

Tijn Touber is schrijver, muzikant en inspirator op het gebied van bewustzijnsontwikkeling.

hetnieuwenatuurlijk.nl

Het nieuwe natuurlijk is een non-profit project dat zich inzet voor een positieve verandering in de wereld.

tisjeboyjay.com

Jay Francis is comedian en wereldverbeteraar. Zijn drijfveer is positiviteit verspreiden in een vaak nogal negatieve wereld.

Succesvolle initiatieven die zijn ontstaan

Terug naar de hoofdpagina?

Projecten > Covid-19 > Onafhankelijke platformen