Rechtsgeleerden en mensenrechten

Brede kijk op Covid-19

Rechtsgeleerden en mensenrechten

Overzicht

We zullen vechten voor jullie rechten

Europarlementariërs in Brussel

20 oktober jl. organiseerden vier Europarlementariër een persconferentie in Straatsburg waar zij hun grote zorg uitspraken over de mensenrechten schendende corona-maatregelen in heel Europa. Maar de media zweeg in alle talen, want nergens werd aandacht geschonken aan de hoopvolle en strijdvaardige boodschap van deze libertaire politici.

De oprukkende Green Pass met de vrijheidsbeperkingen maar ook de gewelddadig onderdrukking van afwijkende meningen bevestigt dat de noodsituatie in Europa niet langer gezondheid bevordert maar vooral ondemocratisch is”, sprak Europarlementariër Francesca Donato.

Naast Donato waren de Roemeen Cristian Terhes, de Kroaat Vilibor Sinčić en de Duitse Christine Anderson van de partij om kenbaar te maken dat het zo niet meer door kan gaan. Terhes refereerde zelfs aan de communistische bezetting van Roemenië, die diepe wonden naliet in het land, maar iedere Roemeen deed beseffen dat vrijheid niet ‘gratuit’ is.

“Hoe is mogelijk dat wij in ons land al decennia lang geen demonstraties meer kennen en in een vrij en ontwikkeld land als Italië en Frankrijk massa’s mensen protesteren voor de vrijheid?” zei Terhes onder andere.

Ivan Vilibor Sinčić | “You’re not alone and fight for your rights and we will fight along you” zei de Kroatische Europarlementariër Vilibor Sinčić in de 19 minuten durende video die je absoluut moet zien. Deel deze boodschap dus met zoveel mogelijk mensen!

Geen deelname aan competities en evenementen

Sietske Bergsma
Juriste, publiciste en podcaster, initiatiefnemer van Moederhart

Mensen die niet gevaccineerd zijn, worden uitgesloten uit competities en evenementen waar ze heel veel tijd en geld in hebben geïnvesteerd. Dilay Willemstein heeft zich moeten terugtrekken uit de Miss World verkiezing en de 11-voudig kampioen schaken Migchiel de Jong is verontrust door de maatregel waardoor een aantal topspelers worden uitgeschreven en gewisseld. De QR pas hakt er gewoon echt in bij veel mensen. Ik kan bijvoorbeeld niet naar een feest op de voetbalvereniging van mijn zoon.

Een keiharde verplichting tot vaccineren. Misschien vallen dan eindelijk de schellen van onze ogen, spelen we nu dit spelletje schaak met een overheid dat constant de regels aanscherpt en verandert. En burgers inmiddels schaakmat zet door de pionnen van het bord te vagen.

Is het goed dat de overheid ons op deze manier steeds meer dwingt om mensen toch te laten vaccineren?

Wordt wakker mensen!

Voor mij is het heel duidelijk. Ik weiger. Ik doe niet mee aan dit systeem

Raisa Blommestijn
Rechtsgeleerde en filosoof

Vanaf 25 september is de coronapas geïntroduceerd. Dat betekent dat de toegang voor o.a. restaurants, theaters en café`s, afhankelijk wordt van het systeem, waarbij je een groen vinkje moet laten zien in de corona check-app of een QR code, om toegang te kunnen krijgen tot allerlei publieke gelegenheden.

Dit is een discriminerende maatregel. In juridische zin wordt er onrechtvaardig onderscheid gemaakt tussen burgers. Het is een inbreuk op de lichamelijke integriteit. Je moet continue je gezondheidsstatus verifiëren. De druk op burgers wordt opgevoerd. Met deze maatregel is er sprake van vaccinatiedwang en het werkt stigmatiserend. Het zorgt voor een 2-deling in de maatschappij tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, waarbij de ongevaccineerden worden weggezet als een gevaar voor de volksgezondheid.

Het is een illusie om te bedenken dat de coronapas maar voor een aantal weken wordt ingevoerd. Het zou ook op steeds meer plaatsen vereist kunnen worden. We moeten met elkaar afvragen waar de grens ligt. Willen wij ons begeven op dit hellend vlak? Ik denk dat het belangrijk is dat we daar nee tegen zeggen. Voor mij is het heel duidelijk. Ik weiger. Ik doe niet mee aan dit systeem. Ik weiger mee te werken aan een systeem dat mensen uitsluit, discrimineert en stigmatiseert.

Er is een ethisch probleem gecreëerd met de corona pas

Cees Hamelink
Hoogleraar mensenrechten

Aan degene die niet gevaccineerd is en niet getest wil worden, wordt het fundamentele recht op deelname aan het culturele leven ontzegd. Wel of niet gevaccineerd of getest zijn is een uitermate private aangelegenheid. Daarnaar publiekelijk informeren is een forse schending van de persoonlijke levenssfeer. Als je de corona pas toont dan geef je daarmee aan goedkeuring te hechten aan de 2-deling in de samenleving. Je doet mee aan de verdeling in de samenleving voor de mensen die wel en die geen toegang hebben. De corona pas suggereert dat je veilig bent, maar dit is misleidend. Of je nu wel of niet gevaccineerd bent, in beide gevallen kun je de ander dus nog steeds besmetten.

De medische apartheid in Nederland is een feit en de verbondenheid en vrijheid in de samenleving staat op het spel.

Bekijk volledige aflevering:
www.blckbx.tv/videos/corona-pas

“De coronapandemie heeft wereldwijd tot meer onderdrukking en ongelijkheid geleid”

Amnesty International

Landen misbruiken de coronacrisis voor meer onderdrukking. De afgelopen jaren zag Amnesty al hoe de mensenrechten wereldwijd in toenemende mate onder druk komen te staan. Die trend is volgens de mensenrechtenorganisatie door de pandemie in een stroomversnelling geraakt, veelal mede als gevolg van doelgericht repressief beleid van ­regeringsleiders.

Corona heeft volgens Amnesty schrijnend blootgelegd hoe de zorg in veel landen al jaren is uitgekleed en de ongelijkheid is toegenomen. “We plukken de vruchten van jarenlange verwaarlozing door regerings­leiders,” aldus secretaris-generaal Agnès Callamard. “Onder druk van de pandemie heeft de gezondheidszorg een ultieme test ondergaan en zijn mensen in een financiële vrije val ­terechtgekomen.”

Een lijstje met onafhankelijke platformen

Terug naar de hoofdpagina?

Projecten > Covid-19 > Rechtsgeleerden en mensenrechten