start-onderzoek

Brede kijk op Covid-19

Introductie en disclaimer

Overzicht

Nevenschade

Covid-19 gaat niet alleen over de afwezigheid van een ziekte, het voorkomen van sterfte en de strijd tegen het virus. De maatregelen hebben ook gigantische economische, psychologische en sociale gevolgen, denk aan een toename van eenzaamheid, depressie, angst, stress, onzekerheid, verslaving, suïcide, frustratie, (financiële) zorgen, huiselijk geweld, verwarring, verwaarlozing, manipulatie, indoctrinatie, toxische polarisatie, propaganda, stigmatisering, censuur, onderdrukking, ontwrichting, discriminatie en verdeeldheid.

Je doet het voor jezelf

Werkelijke gezondheid bereik je door het ontwikkelen van een hogere staat van bewustzijn en het nemen van zelfregie. Hier ligt de basis van je zelfherstellend vermogen.

Disclaimer

De informatie en kennis in het onderzoek, is NIET bedoeld om je te beïnvloeden, te overtuigen of te adviseren. Ik deel dit alleen om zelfonderzoek, zelfregie en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Lees, luister en laat je goed informeren.

Trek je eigen conclusies

Denk niet zwart of wit, in goed of fout, zoek je eigen waarheid, leg de puzzelstukjes bij elkaar, denk zelf kritisch na, volg je intuïtie, trek je eigen conclusies en blijf trouw aan je zelf.

De wereld is in transitie

De wereld zit in een grote transitie en aan het begin van een nieuw tijdperk. Systemen in onze samenleving zullen veranderen. De mensheid wordt tevens emotioneel uitgedaagd en verkeerd in een groot bewustzijnsproces.

Het coronabeleid is inhumaan

Je zou je onderzoek kunnen beginnen met deze video waar Flavio Pasquino en Medisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje een interessant gesprek hebben over de ontwikkelingen van de crisis. De video is in 2020 opgenomen. Bekijk hier een kort fragment van de video over de natuurlijke selectie en een evolutionaire aanklacht.

Wat zeggen kritische artsen en specialisten?

Terug naar de hoofdpagina?

Projecten > Covid-19 > Start