Nieuws

Onafhankelijke nieuwskanalen en organisaties

Boeiende informatie voor het stimuleren van een bewustere en betere samenleving.

BLCKBX

In deze steeds meer polariserende wereld, waarin het wantrouwen in de overheid en de reguliere media lijkt toe te nemen, wil BLCKBX een kaarslicht in de duisternis zijn. Met kritische, onderzoekende en oprechte content, willen wij de onderste steen boven krijgen en samen proberen de wereld beter te begrijpen.

www.blckbx.tv | Youtube: BLCKBX

Stichting artsen covid collectief

Wij zijn een onafhankelijke, non-profitorganisatie van artsen en medisch professionals, waaronder huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen Maatschappij en Gezondheid.

https://artsencollectief.nl

De nieuwe wereld

Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. De Nieuwe Wereld is een online platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd.

https://denieuwewereld.tv | Youtube: De Nieuwe Wereld

Het nieuwe natuurlijk

Het nieuwe natuurlijk is een non-profit project dat zich inzet voor een positieve verandering in de wereld. Het nieuwe normaal wordt geassocieerd met de anderhalvemetersamenleving, mondkapjes, verplichte vaccinaties en big brother is watching you. Je kunt je afvragen of dat ‘normaal’ wel natuurlijk is en dat een wereld is waarin jij wilt leven? Om een verandering in gang te zetten moeten er een aantal dingen duidelijk worden. Wij zijn de samenleving, iedere verandering begint met een stap, iedere stap die wij zetten mag een bewuste keuze worden, iedere keuze begint met een idee, daarom voed ik je graag met ideeën die het nieuwe normaal zal ombuigen tot een natuurlijke samenleving.

www.hetnieuwenatuurlijk.nl

Café Weltschmerz

Café Weltschmerz zendt interviews uit over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden. Wij gebruiken burgerjournalistiek als middel voor verandering. Onze interviewers zijn autonoom dwarsdenkende deskundigen uit een relevante branche. In de gesprekken worden de fundamenten van de democratie en rechtstaat benoemd. Wij zoeken naar knelpunten binnen het systeem en met de blik op de toekomst. Het gaat daarbij zowel over datgene wat wij als samenleving fout doen, als het zoeken naar oplossingen.

www.cafeweltschmerz.nl | Youtube: Café Weltschmerz

Projecten > Covid 19 > Nieuwskanalen