Kenuzelf

home > zelfinzicht > filosofie

Ken u zelf, wees je eigen leraar, stel vragen en denk kritisch na”

Socrates | filosoof

Bron: www.human.nl, youtube

De mens is deskundig over zichzelf

Socrates vond zich wijzer dan anderen, omdat hij zich ervan bewust was dat hij feitelijk niets wist. “Het enige wat ik weet, is dat ik niets weet”. Door zich onwetend en kritisch op te stellen riep hij mensen op tot helder en kritisch denken. Het is belangrijker om de juiste vragen te stellen, dan om antwoorden te geven. Vragen stellen leidt tot bewustwording en zelfreflectie. Echte inzichten komen namelijk alleen van binnenuit. Die kunnen niet door anderen worden geleerd of opgelegd.

Menu
Adres

Geert van Woustraat 40
5212 RK `s-Hertogenbosch

Contact

ivo@indivo.nl
0644151689

Kvk

77936701